Wijzigingen in de energie-efficiëntierichtlijn – EED

 Om de klimaatdoelen van de Europese Unie (EU) te realiseren, moet de energie-efficiëntie de komende jaren worden verhoogd. Onderdeel hiervan is een verdere vermindering van het energieverbruik voor verwarming. Daartoe heeft de EU de energie-efficiëntierichtlijn (EED) herzien. De meting en registratie van verbruiksgegevens zal nu digitaal moeten plaatsvinden en factureringsinformatie zal transparanter en informatiever moeten worden. Tevens zal inzage regelmatiger moeten plaatsvinden. Dit moet huurders in staat stellen en motiveren om nog meer energie te besparen waardoor ook de CO2 emissie zal afnemen. De bijgewerkte EU-richtlijnen die betrekking hebben op submeting moeten uiterlijk op 25 oktober 2020 zijn geïmplementeerd.