Werkwijze

Nooit meer rammelende leidingen of een incorrecte eindafrekening in 3 eenvoudige stappen

Met relatief eenvoudige maatregelen aan de collectieve verwarmings-installatie kunnen wij zorgen voor een fikse energie- en CO2-besparing. Blokverwarming.nl helpt u door de “gezondheid” van uw installatie te checken en de juiste behandeling en eventuele medicatie voor te schrijven:

Meten is weten 1: waterkwaliteit

Stap één is het vaststellen van de waterkwaliteit in de collectieve verwarmingsinstallatie en van het water waarmee deze wordt gevuld. Op basis van de gemeten waterkwaliteit kan worden bepaald welke apparatuur het beste kan worden opgesteld om deze op een constant en gewenst niveau te houden.

Meten is weten 2: inregelen van de verwarmingsinstallatie

Door het water in het gewenste volume en op de temperatuur op de juiste plek te brengen zal de installatie optimaal functioneren, ook wel het ‘hydraulisch in balans’ brengen genoemd, dit wordt bereikt door goed en juist in te regelen zodat elke radiator de juiste warmte afgeeft voor het gewenste comfort.

Meten is weten 3: eerlijk afrekenen met uw warmteleverancier

Uiteindelijk is een correcte afrekening van de afgenomen warmte van belang, dus een goede bemetering en aflezing hiervan is essentieel, maar dan wel de gewenste hoeveelheid warmte die niet gehinderd wordt door een vervuilde en niet ingeregelde installatie!