Nieuwe ontwikkelingen warmtewet

Sinds de Warmtewet in werking is getreden in 2014 zijn er vele klachten binnen gekomen over de praktische uitvoerbaarheid van deze wet. De afgelopen jaren zijn deze problemen dan ook in kaart gebracht en is er vanuit Economische Zaken gewerkt aan een herziening. In een artikel geschreven door de branchevereniging NL.V.V.E. staan de meest relevante nieuwe voorgenomen wijzigingen. Het complete wetsvoorstel herziening Warmtewet is terug te lezen in de Consultatie tekst memorie van toelichting.

De nieuwe voorgenomen wijzigingen zijn bovendien bekend gemaakt op een openbare internet consultatie van de overheid. Dit betekent dat belanghebbenden kunnen reageren op de voorgenomen besluiten. Alles nalezen en reageren doet u op  de site van de overheid.