Meetplicht blijft voor Vereniging van Eigenaren

Minister Kamp zal naar verwachting per eind 2016 de nieuwe Warmtewet als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden. In de warmtevisie welke minister Kamp begin 2015 presenteerde, werd al aangegeven dat een vernieuwde Warmtewet noodzakelijk geacht werd. Een wet waarin meerdere huidige knelpunten zullen zijn opgelost.

Een belangrijk knelpunt is het uitsluiten van VvE’s* van de administratieve lasten en verplichtingen voortkomend uit de Warmtewet. Deze zijn teveel belastend en niet in belang van de verbruikers binnen de VvE. Echter zullen de VvE’s niet worden uitgesloten van de meetplicht in de woningen.

Ook de VvE voorzien van een collectieve cv installatie, zoals blokverwarming dient te worden voorzien van warmtemeters in de woning. De VvE blijft onderhavig aan de regelgeving van de Warmtewet genoemd in de artikelen 8, tweede tot en met zesde lid en 8a eerste tot en met vijfde lid. Een bescherming van de eigenaren van de VvE. Warmtemeting levert immers een gemiddelde besparing tussen de 15 en 20% op jaarbasis!

* Vereniging van Eigenaren, waarbij woningcorporaties deel uitmaken van de VvE blijven verplicht aan de Warmtewet.

Deze uitspraak van Minister Kamp treft u in de kamerbrief en de bijbehorende bijlagen welke zijn gepubliceerd op de site van de rijksoverheid. U kunt deze documenten hier vinden.