Gas verdwijnt

In de jaren ’60 werd Nederland klaar gemaakt voor massale aansluiting op gas. Door het hele land kwamen gasleidingen te liggen. Hierdoor hoefden de Nederlandse huishoudens voortaan niet meer met kolen aan de slag. Dit was destijds een grote vooruitgang, het comfort in huizen werd verhoogd en het leven werd wat makkelijker. Toch zullen we ook hier weer verandering in moeten gaan brengen.

GasFoto

Klimaatakkoord

Het gebruik van gas zal gaan verdwijnen. En dat zal ook moeten, gekeken naar de doelstellingen van het klimaatakkoord. We werken toe naar een volledig duurzame samenleving waarbij het de bedoeling is dat het grootste deel van Nederland vanaf 2030 niet meer de energie uit aardgas haalt. De gebruikers van aardgas in Nederland vormen nu nog een groep van ongeveer 7 miljoen huishoudens. Veel nieuwbouwwoningen worden al opgeleverd zonder gasfornuis en cv-ketel. Ook de bestaande woningen zullen steeds minder afhankelijk moeten gaan worden van aardgas om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken.

Duurzaam verwarmen zonder gas

Doel van het klimaatakkoord is dat we in 2050 volledig duurzaam zijn. Hier zijn uiteraard verschillende oplossingen voor. Zo hebben we de afgelopen jaren steeds meer te maken gekregen met zonne-energie en ook warmtepompen worden steeds meer ingezet. Bent u benieuwd naar mogelijke oplossingen voor uw installatie(s)? Wij helpen graag om uw installatie aan te passen en toekomst klaar te maken.

Wilt u weten waar er in Nederland al plannen en voorbeeldprojecten op het gebied van wonen zonder aardgas zijn? En wat de plannen voor uw buurt zijn? Kijk dan op HIERverwamt.nl